Asfaltering - företag och industri i Stockholm

Med 15 år i branschen utför vi asfalteringsarbeten åt företag, bostadsrättsföreningar, vägföreningar och privatpersoner.

Kontakta oss

Asfaltering steg för steg

Är det en nybyggd industritomt som ska asfalteras? Ska en ny vägsträcka asfalteras eller är det möjligtvis en större parkering som behöver asfaltering? Oavsett vad det rör sig om utför vi asfaltering åt olika aktörer i samhället som exempelvis företag, bostadsrättsföreningar, vägföreningar och industrier.

Besiktning

Efter att du skickat in en offertförfrågan så behöver vi många gånger göra en besiktning av platsen där du önskar asfaltera. Underlaget är det som bestämmer hur omfattande underarbetet kommer bli för att vi ska kunna leverera ett jämt och fint resultat.

Kostnadsförslag

När vi samlat in allt vi behöver för att kunna räkna på priset återkommer vi med ett kostnadsförslag. I priset ingår allt från start till mål där vi båda ska kunna vara nöjda med resultatet. Priset på asfalten beräknas på hur många kvadratmeter som behövs och vilken kvalitet den ska vara. Du kan läsa mer om asfalt här

Underarbete

För att leverera ett resultat som uppfyller våra krav behöver vi göra ett ordentligt underarbete. Fuskar man med schaktning, förstärkningslager eller bärlager så kan den fina asfaltsytan bli kortvarig. Vårt mål är att leverera en asfaltsyta som är fin och underhålls fri i många år framöver.

asfaltering

När vi är nöjda med underarbetet så är det dags att asfaltera. Vilken typ av asfalt vi lägger bestämmer vi redan när vi skickar kostnadsförslaget.